Vá, Vợt, Sạn Xào / Kitchen Skimmer / Cooking Utensils

Dụng Cụ Nấu Ăn

Vá, vợt, sạn sạn xào cán gỗ, inox, ladles, kitchen spider, kitchen strainer, kitchen skimmer, Asian Cooking Utensils, cookware restaurant supply
Tags: vá xào,muỗng xào,sạn xào,vợt mì, vợt trụng hủ tiếu,