Khay Chống Trượt / Non-Skid Trays / Bartending Supplies

Khay Chống Trượt

Khay chống trượt, non skid trays (tròn, chữ nhật) Bartender tools & accessories và dụng cụ phục vụ quầy bar, restaurant furniture supply nhà hàng resort.
Tags: khay chống trượt,