Bàn Đông / Bàn Mát / Undercounter & Worktop Refrigeration

Bàn Đông, Mát

Bàn đông, mát (2, 3 cánh), Thiết bị lạnh công nghiệp, dual temperature work top & undercounter refrigerators / freezers, cooking equipment restaurant supply
Tags: bàn đông,bàn mát,