Đèn Khẩn Cấp/ Đèn Dự Phòng/ Hotel Emergency Torch Light