Chén Soup Sọc A55417-35417

Liên hệ

RICE/SOUP BOWL / CHÉN SÚP SỌC
– Model/ Mã: A55417
– Size/ Kích thước: 13.5 cm
– Model/ Mã: A50417
– Size/ Kích thước: 12.5 cm
– Model/ Mã: A45417
– Size/ Kích thước: 11 cm
– Model/ Mã: A40417
– Size/ Kích thước: 10 cm
– Model/ Mã: A35417
– Size/ Kích thước: 8.5 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.