Chén Vuông SQL55400-SQL3900

Liên hệ

SQUARE BOWL / CHÉN VUÔNG
– Model/ Mã: SQL55400
– Size/ Kích thước: 14 cm
– Model/ Mã: SQL50400
– Size/ Kích thước: 12 cm
– Model/ Mã: SQL8900
– Size/ Kích thước: 11 cm
– Model/ Mã: SQL6900
– Size/ Kích thước: 10 cm
– Model/ Mã: SQL5900
– Size/ Kích thước: 9.5 cm
– Model/ Mã: SQL4900
– Size/ Kích thước: 8.5 cm
– Model/ Mã: SQL3900
– Size/ Kích thước: 7.5 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.