Khuôn Nhôm Vuông (Đế Liền) SN#525745

Liên hệ

BAKING SQUARE ALUMIUM / KHUÔN NHÔM VUÔNG (ĐẾ LIỀN)
– Model/ Mã hàng: SN#525745/1
– Size/ Kích thước: 300×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/2
– Size/ Kích thước: 280×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/3
– Size/ Kích thước: 260×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/4
– Size/ Kích thước: 240×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/5
– Size/ Kích thước: 220×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/6
– Size/ Kích thước: 200×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/7
– Size/ Kích thước: 180×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/8
– Size/ Kích thước: 160×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/9
– Size/ Kích thước: 140×80 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525745/10
– Size/ Kích thước: 120×80 mm
– Material/ Chất liệu: Aluminum / Nhôm
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.