Muỗng Phục Vụ ( muỗng sò nhỏ ) SN#527977/2

Liên hệ

SERVING SPOON / MUỖNG PHỤC VỤ( muỗng sò nhỏ )
– Model / Mã hàng : SN#527977/2
– Size/ Kích thước : 35 x 140 mm
– Material / Chất liệu: Stainless Steel / Inox 304
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.