Tách Cafe + Dĩa Lót C009/S009-C012/S012

Liên hệ

TÁCH CAFÉ + DĨA LÓT
– Model/ Mã: C009/S009
– Size/ Kích thước: 100 ml/12 cm
– Model/ Mã: C010/S010
– Size/ Kích thước: 120 ml/13 cm
– Model/ Mã: C011/S011
– Size/ Kích thước: 150 ml/14 cm
– Model/ Mã: C012/S012
– Size/ Kích thước: 200 ml/15.5 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.