Dĩa Chữ Nhật Cong Vành SQF18300-SQF8300

Liên hệ

RECTANGULAR PLATE/ DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH
– Model/ Mã: SQF18300
– Size/ Kích thước: 45.5*31.5 cm
– Model/ Mã: SQF16300
– Size/ Kích thước: 40*28 cm
– Model/ Mã: SQF14300
– Size/ Kích thước: 36*25 cm
– Model/ Mã: SQF12300
– Size/ Kích thước: 30.5*21.5 cm
– Model/ Mã: SQF10300
– Size/ Kích thước: 26*18 cm
– Model/ Mã: SQF9300
– Size/ Kích thước: 23.5*16 cm
– Model/ Mã: SQF8300
– Size/ Kích thước: 20.5*14.5 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.