Dĩa Chữ Nhật Cong Vành SQS18300-SQS8300

Liên hệ

RECTANGULAR PLATE/ DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH
– Model/ Mã: SQS18300
– Size/ Kích thước: 44.5*30 cm
– Model/ Mã: SQS16300
– Size/ Kích thước: 39.5*27 cm
– Model/ Mã: SQS14300
– Size/ Kích thước: 34.5*24 cm
– Model/ Mã: SQS12300
– Size/ Kích thước: 30*20.5 cm
– Model/ Mã: SQS10300
– Size/ Kích thước: 26*18 cm
– Model/ Mã: SQS9300
– Size/ Kích thước: 23.5*15.5 cm
– Model/ Mã: SQS8300
– Size/ Kích thước: 20.5*14 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.