Dụng Cụ Đánh Trứng SN#525707

Liên hệ

WHISK/ DỤNG CỤ ĐÁNH TRỨNG
– Model/ Mã hàng: SN#525707/1
– Size/ Kích thước: 250 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/2
– Size/ Kích thước: 300 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/3
– Size/ Kích thước: 350 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/4
– Size/ Kích thước: 400 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/5
– Size/ Kích thước: 450 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/6
– Size/ Kích thước: 500 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/7
– Size/ Kích thước: 550 mm
– Model/ Mã hàng: SN#525707/8
– Size/ Kích thước: 600 mm
– Material/ Chất liệu: Stainless steel / Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.